Bases del premi Lluís Martí 2024
El voluntariat per a 'Una Sola Salut'.

L’estudi de la salut planetària representa un nou enfocament per comprendre la interconnexió entre l'activitat humana i els sistemes naturals com l'aigua, l'aire, la terra i la biodiversitat, i com aquesta interacció afecta el benestar de les persones. L'equilibri delicat entre tots dos requereix una aproximació integrada i multidisciplinària que implica la creació de xarxes i col·laboracions per avançar en la comprensió dels riscos, proposar solucions i regular les activitats. Cal així la participació de tots els sectors involucrats, des de l'àmbit acadèmic fins a la seva aplicació i impacte en la societat.

Segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya:

El concepte Una Sola Salut es va introduir al començament de l'any 2000 per posar nom a una noció coneguda des de fa més d'un segle: la salut humana i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen. El medi ambient és considerat el principal determinant de salut i es pot considerar responsable d’un 20% de les morts a la regió europea.

L'OMS indica que Una sola salut és un enfocament per dissenyar i implementar programes, polítiques, legislació i investigació en els quals múltiples sectors es comuniquen i treballen junts per aconseguir millors resultats de salut pública (OMS, 2017). La integració d’Una Sola Salut significa que podem prevenir, predir, preparar-nos, detectar i respondre millor a les amenaces globals per la salut, tant a escala global com de la UE.

Tot això posa de manifest la importància d’una col·laboració i comunicació entre tots els agents que participen en la cura de la salut humana, l’animal i la del planeta.

És urgent incorporar aquesta visió unitària i integral, amb accions que protegeixin la salut dels ecosistemes en el seu conjunt, tal com recull la Declaració sobre la Interdependència entre Salut i Natura a Catalunya.

Per tots aquests motius, el Premi Lluís Martí 2024 reconeix la tasca i el compromís de les entitats que contribuïu a la millora d’Una sola salut del planeta a través de projectes de voluntariat.

La convocatòria del Premi d’enguany recull també el missatge de l’ONU que reconeix explícitament el voluntariat com un actor essencial per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’Agenda 2030.

1

Objectiu:

Reconèixer la tasca i el compromís de les entitats que contribuïu a la millora d’Una Sola Salut del planeta amb actuacions, programes i projectes de voluntariat.

2

Criteris de valoració:

Es reconeixeran les actuacions, programes i projectes de voluntariat:

a) que donin resposta a alguns dels desafiaments plantejats en:

b) amb missió i objectius alineats amb com a mínim a tres d’aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els següents objectius s’han decidit en funció de l’anàlisi de l’Institut de Salut Global (ISGlobal) referent als ODS i a la salut global.

 • 3. Salut i Benestar
 • 4. Educació de qualitat
 • 5. Igualtat de gènere
 • 8. Treball digne i Creixement econòmic
 • 10. Reducció de les desigualtats
 • 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles
 • 12. Consum i producció responsables
 • 13. Acció climàtica
 • 17. Aliances per aconseguir els objectius

c) amb impacte ambiental positiu. S’avaluarà l'efecte de les actuacions/programa/projecte en la protecció, conservació i/o restauració de l'entorn natural i de la vida de les altres espècies animals.

d) amb impacte social positiu. S’avaluarà l'efecte en la comunitat i en la millora de la salut de les persones.

e) que fomentin l’apoderament de la persona voluntària. S’avaluarà el detall de cada fase del pla de voluntariat.

f) que fomentin i posin en pràctica el treball en xarxa amb altres organitzacions, mitjançant col·laboracions i aliances.

g) que aportin idees noves, solucions innovadores o mètodes creatius per millorar la salut de les persones, els animals i el planeta.

Cada criteri es puntuarà de 0 a 5 i la valoració final serà la suma de les puntuacions de tots els criteris.

 • L’entitat que obtingui millor puntuació serà la guanyadora de la categoria catalana de l’edició 2024.
 • Un cop assignada la guanyadora de la categoria catalana, es donarà un premi a cada categoria local, en funció dels projectes millor valorats de cada territori (segons la localitat de la seu de cada entitat, cada projecte presentat s’assignarà a un dels quatre territoris: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).
 • Totes les entitats federades a qualsevols de les tres plataformes convocants podeu optar a la categoria catalana i a les categories locals del Premi d’enguany, incloses les entitats que vau resultar guanyadores en edicions anteriors.
3

Categories del premi,
dotació econòmica
i altres condicions:

El Premi consta de les següents categories:

 1. Una categoria catalana, a la qual poden optar totes les entitats federades i membres de les organitzacions convocants, amb un únic premi.
 2. Una categoria local per a cada demarcació, és a dir, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a la qual opten les entitats de cada territori.

El jurat acorda, en primer lloc, el projecte guanyador de la categoria catalana i, tot seguit, la resta de projectes, premiats en l’àmbit provincial.

Cada entitat presenta un únic projecte i el jurat decideix les puntuacions.

CATEGORIA CATALANA

 1. Primer premi, amb una dotació de 4.000€, amb el suport de la Fundació ’la Caixa’

CATEGORIA LOCAL

 1. Premi de la demarcació de Barcelona, amb una dotació de 1.500€, patrocinat per Aigües de Barcelona.
 2. Premi de la demarcació de Girona, amb una dotació de 1.500€, patrocinat per Consorci de Salut i Social de Catalunya..
 3. Premi de la demarcació de Tarragona, amb una dotació de 1.500€, patrocinat per Voluntariat Ambiental a Catalunya.
 4. Premi de la demarcació de Lleida, amb una dotació de 1.500€, patrocinat per Romero Polo.

A més, el Premi compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i d’Arç Cooperativa.

El lliurament de la categoria catalana del Premi se celebra en una de les quatre capitals catalanes de manera rotativa, i sempre en ocasió de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat. Enguany es lliurarà a Barcelona el dia 12 de desembre coincidint el Dia Internacional del Voluntariat.

Com a entitats guanyadores, a més, podreu gaudir d’un any de quota gratuïta (2025) com a entitat membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

4

Participació i terminis:

La inscripció únicament es pot realitzar a través d’aquest formulari de participació. Al formulari disposeu de l’extensió màxima establerta en el document per explicar el projecte.

La inscripció és gratuïta.

Cada entitat  presenta un únic projecte.

Es poden presentar les entitats que han resultat guanyadores en edicions anteriors.

El període de presentació de l’original transcorre des del 30 de setembre al 21 d’octubre de 2024, ambdós inclosos.

El lliurament de la categoria catalana de la 10a edició del Premi tindrà lloc el proper 12 de desembre a la ciutat de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

D’altra banda, les categories locals de cada territori s’entregaran el dia de la celebració del DIV de cada territori.

 • Girona – 30 de novembre del 2024.
 • Lleida – 3 de desembre del 2024.
 • Tarragona – 9 de desembre del 2024.
 • Barcelona – 12 de desembre del 2024.
5

El Jurat:

El jurat és únic per a totes les categories del Premi

Està constituït per:

1

Roger Civit, director de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Catalunya)

2

Xavier Fortaleza, soci i president d'Arç Cooperativa (Barcelona)

3

Carme Oliva, tècnica en cooperació al desenvolupament de la UdL (Lleida)

4

Carles Castell, doctor en Biologia amb especialitat en Ecologia a la UAB (Barcelona)

5

Felipe Campos, president del Comitè d’Acció social Agbar (Barcelona)

6

Ferran Campillo, pediatre i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa a l’Hospital d’Olot (Girona)

7

Sara Soto, doctora i professora associada de recerca a l'Institut de Salut Global (Barcelona)

8

Cristina Iniesta, professora del Màster en Direcció i gestió d’Institucions Sanitàries de la UAB (Barcelona)

9

Arnau Queralt, Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Barcelona)

10

Carla Oliva, metgessa pel Campus Clínic de la UB (Barcelona)

La composició exacta del jurat es podrà consultar a l’apartat jurat d’aquesta web.

Les persones membres del jurat no poden tenir conflicte d'interessos amb la concepció i criteris del Premi, així com amb les entitats participants.