Bases del premi Lluís Martí 2019

La FCVS promou el coneixement i la pràctica de la Responsabilitat Social (en endavant, RS) entre les seves entitats federades amb voluntat de conscienciar-les i de facilitar-los l’apropament a la cultura i l’activitat empresarial.

La convocatòria catalana del Premi Lluís Martí al Valor Social és una de les línies promogudes per la FCVS en aquest àmbit.

Enguany s’atorga la 6a edició del Premi en la seva categoria catalana. Arrel de l’excepcional situació que hem viscut aquest any, deguda a la declaració de l’estat d’alarma per emergència sanitària provocada per la COVID-19, que ens ha canviat el paradigma de treball que tots teníem, la FCVS orienta el premi a reconèixer programes d’entitats que hagin sortit al pas de la lluita contra la malaltia. S’escollirà el millor programa executat per l’entitat com a tal i/o en xarxa amb altres entitats, o per l’entitat en partenariat amb l’empresa, donant resposta a qualsevol demanda generada per la situació. Això és actuar en benefici de la societat en general i això és per tant responsabilitat social. I, com sempre, es premiarà el programa ja en marxa, en el qual l’equip de voluntariat de l’entitat hi tingui una participació central.

Podeu optar al premi totes les entitats federades que hagueu adaptat la vostra activitat a les noves demandes, tant en actuacions pròpies i/o en xarxa amb d’altres entitats, com en actuacions realitzades en col·laboració amb una empresa externa. Incloses les entitats que vau resultar guanyadores en edicions anteriors.

La convocatòria del Premi és anual i el lliurament de la categoria catalana del Premi és rotatori: cada any en una de les quatre capitals de Catalunya, on la FCVS hi té seu. Enguany es lliurarà a Barcelona. 

 

QUÈ HA DE TENIR UN PROJECTE PER CONTENIR PERSPECTIVA DE RESPONSABILITAT SOCIAL?

Ha de contribuir de manera activa i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental de l’actuació programada. I ha d’integrar criteris com:

1

Objectius:

El Premi enguany es convoca per a:

 • Reconèixer les bones pràctiques dutes a terme des del tercer sector en el context de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.
 • Fomentar bones pràctiques en matèria de RS, tant en la relació de col·laboració amb l'empresa, com en les actuacions internes de l’entitat o en xarxa amb d’altres entitats.
 • Apoderar el voluntariat en el programa amb perspectiva de RS.
 • Fomentar la generació d'impacte social que les causes treballades conjuntament entre entitat i empresa, o entitat en xarxa amb d’altres entitats, generen en la construcció de comunitats socialment responsables, en el balanç social i en la sostenibilitat.
2

Dotació econòmica:

El Premi Lluís Martí al Valor Social consta de 2 categories.

 1. Categoria catalana, a la qual poden optar totes les entitats federades.
 2. Categories locals: poden optar-hi les entitats de la província on es convoca la categoria local.

Qualsevol entitat federada pot obtenir el premi local corresponent, sempre que no hagi estat l’entitat guanyadora del premi en la categoria catalana.

Les dotacions econòmiques i els patrocinadors son els següents:

CATEGORIA CATALANA DEL PREMI
 1. Premi a la millor pràctica de Responsabilitat Social amb el voluntariat com a agent protagonista en temps de COVID-19. Patrocinat per la Associació de Voluntaris "la Caixa" Dotat amb 4.000€.
CATEGORIA LOCAL DEL PREMI
 1. Premi a la construcció de la millor comunitat local socialment responsable de l'àrea metropolitana de Barcelona en temps de COVID-19. Patrocinat per Aigües de Barcelona. Dotat amb 1.500€.
 2. Premi a la construcció de la millor comunitat local socialment responsable de la província de Lleida en temps de COVID-19. (empresa pendent de confirmar).
 3. Premi a la construcció de la millor comunitat local socialment responsable de la província de Girona en temps de COVID-19. Patrocinat per Fundació Serra Santamans.
 4. Premi a la construcción de la millor comunitat local socialmente responsable de la província de Tarragona en temps de COVID-19. Patrocinat per ARÇ Cooperativa.
3

Participació i Terminis:

La inscripció és gratuïta i únicament es pot realitzar a través del formulari de participació.

El període de presentació de l’original transcorre des del 5 al 23 d’octubre, ambdós inclosos.

El lliurament de la 6a edició del Premi en la seva categoria catalana tindrà lloc el proper dia 11 de desembre, en el marc de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat.

El lliurament de cada un dels premis locals tindrà lloc on i quan el territori de la FCVS acordi.

4

Requisits:

Les entitats participants haureu de presentar el vostre original mitjançant la pàgina de "Participació" a la 6a Edició del Premi al Valor Social Lluís Martí que trobareu al nostre web.

Haureu d'omplir el formulari electrònic amb les vostres dades i adjuntar el document que haureu descarregat prèviament des de la pàgina “Participació”, on haureu explicat el programa candidat. És imprescindible utilitzar el model que proposem per tal de facilitar la valoració del programa als membres del jurat.

El programa que presenteu ha de trobar-se ja en plena execució, i ha de garantir llur funcionament i actuacions durant l'any de l'actual convocatòria. Així mateix, ha de tenir garantida llur viabilitat tècnica, de gestió del voluntariat, de seguiment econòmic, i els mecanismes d'avaluació posterior.

Les entitats haureu d'explicar breument els arguments pels quals opteu a ser guanyadores, fent incisió en el valor diferencial de la vostra proposta.

Un cop el Jurat acordi l’entitat guanyadora de la categoria catalana, acordarà les entitats premiades pels premis locals, entre els originals presentats per les entitats de cada província.

5

Criteris de Valoració:

El jurat considera d’especial importància els criteris que augmentin el valor social del programa, com són:

 • Activitats COVID-19. Valorarem aquells programes que s’hagin adaptat a les necessitats generades per la malaltia.
 • Rol del voluntariat. Valorarem aquells programes en els que els equip de voluntariat hi participin activament.
 • Impacte social. Valorarem aquells programes que a més de complir amb criteris de transformació social, incorporin polítiques d’igualtat de gènere, socials i familiars.
 • Sostenibilitat. Valorarem projectes que expressin el seu màxim potencial contemplant criteris de viabilitat econòmica i mediambiental.
 • Transparència. Valorarem programes dels que es pugui obtenir tota la informació a través dels webs de les entitats.
 • Treball en xarxa. Valorarem programes que incorporin la suma de valors i competències com a valor afegit.
 • Impacte ambiental. Valorarem aquells programes que contemplin la minimització de l’impacte ambiental.
6

El Jurat:

El jurat és únic per a totes les categories del Premi: per la catalana i per les locals.

Està constituït per:

 • La Presidència de la FCVS i la Coordinació Territorial de la província que acull l’acte de lliurament anual.
 • 3 persones expertes en RS provinents dels organismes/empreses patrocinadores del premi.
 • 1 persona experta en matèria de voluntariat.

La composició exacta del jurat es farà pública quan s'obri el període de presentació d’originals.

Les persones membres del jurat no tenen conflicte d'interessos amb la concepció i criteris del Premi, així com amb les entitats participants.