Bases del premi Lluís Martí

1

Objectius:

El premi neix amb la voluntat de:

 • Fomentar les bones pràctiques entre entitats i empreses.
 • Afavorir al bé social de la comunitat.
 • Fomentar l’impacte social de les causes que treballen conjuntament.
 • Afavorir la construcció de territoris socialment responsables i sostenibles.

El premi neix, doncs, per afavorir projectes entre entitats i empreses que generen valor social, fonament necessari per a la cohesió de la societat. La convocatòria del premi serà anual. Serà d’àmbit català i tancada a les entitats que formen part de la FCVS. El lliurament del premi es farà de forma rotatòria per les quatre províncies de Catalunya, on la FCVS hi té seu.

2

Premi:

 1. Un primer i únic premi amb una dotació econòmica de 3.000€.
 2. Un accèssit: compra gratuïta per valor de 200€ en El Mercat Social, i dos cursos gratuïts de l'Escola de Formació (un adreçat a voluntaris de l’entitat, per a un mínim de 15 persones; un altre adreçat a tècnics de l’entitat, per a un mínim de 10 persones).
3

Participació i Terminis:

La inscripció és gratuïta i es podrà realitzar únicament a través del formulari de participació.

Els projectes es podran presentar des del 15 d’octubre fins el 5 de novembre, ambdós inclosos.

En aquesta primera edició, el lliurament del premi tindrà lloc el 20 de novembre a Girona, en el marc de la celebració de la Nit del Voluntariat (Pavelló Municipal d’Esports Fontajau, Av. Josep Tarradellas 22-24) en horari de 20 a 22 h.

4

Requisits:

Les entitats participants hauran de presentar el seu projecte mitjançant la pàgina de participació a la 1a Edició del Premi al Valor Social Lluís Martí que trobaran al nostre web.

Hauran d’omplir el formulari electrònic amb les seves dades i adjuntar un breu resum (màxim dos fulls i 5.500 caràcters amb espais) del projecte. Han de ser projectes ja implementats, que garanteixin el seu funcionament dins de l’any de la convocatòria del premi. Així mateix han de garantir la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte i els mecanismes de seguiment i avaluació futurs.

Caldrà que les entitats expliquin breument les motivacions i arguments pels quals opten a ser guanyadores, fent incisió en el valor diferencial de la seva proposta.

5

Criteris de Valoració:

Ajustant-se a aquestes bases, el jurat avaluarà els projectes, donant especial importància a criteris que fomenten el valor social del projecte, com són:

 • L'impacte territorial.
 • Sostenibilitat en el temps.
 • Innovació en el model de col·laboració.
 • Replicabilitat del model de col·laboració.
 • Models de col·laboració no monetaris.
 • Valor afegit que aporten cadascun dels participants
 • Implicació del voluntariat.
6

El Jurat:

El jurat estarà constituït per:

 • 3 persones del Consell Directiu de la FCVS
 • 2 experts en matèria de RSE provinents de l’àmbit empresarial
 • 2 persones significatives i implicades en el món del voluntariat

La composició exacta del jurat es farà pública quan s’obri el període de presentació de projectes. Els membres del jurat podrán ser diferents en cadascuna de les convocatòries, atenent les propostes de la delegació territorial de la FCVS que aculli l’acte de lliurament de premis. Els membres del jurat no tindran conflicte d’interessos amb la concepció i criteris del premi, així com amb les entitats participants.